Adresas

Siuntos ar krovinio duomenys

Pridėti papildomą

Draudžiami siųsti daiktai

Siuntos su žemiau išvardintais daiktais pristatymo užsakymas gali būti anuliuotas be įspėjimo, siunta sulaikyta Muitinės bei sunaikinta, o dėl bandymo nuslėpti siunčiamas pavojingas ir/ar kenksmingas medžiagas ar nelegalias prekes klientas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba įkalintas, jam gali būti paskirtos didelės baudos.

Klientas sutinka kurjerių kompanijoms ir VenipakFast atlyginti žalą, visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos jie gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų ir dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų. VenipakFast ir kurjerių kompanijos neatsako ir nepriima skundų kompensacijai gauti, jeigu siunta su draudžiamais daiktais vėluoja, yra sulaikoma, prarandama arba jai padaroma žala.

Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorija vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:

Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų prekursoriai, išskyrus vaistus, turinčius analogiškų savybių.

Gyvi gyvūnai ir augalai.

Greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai.

Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.

Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai.

Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.

Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar įvežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.

Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.